Obchodní podmínky
Prosíme, ještě než si u nás začnete vstupenky objednávat, přečtěte si pečlivě, jak náš servis funguje. Objednáním vstupenek prostřednictvím našeho kulturního servisu, vyjadřujete souhlas s těmito obchodními podmínkami.

1.Poskytovatel kulturního servisu

Poskytovatelem kulturního servisu ŠPUNTÍK je fyzická osoba Ing. Dagmar Žďárková, bytem Ježkova 5, 638 00 Brno, zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem Úřadu městské části Brno – střed – č.ev. 370200-2128636-00, IČO : 680 94 752.

2.Nabídka kulturního servisu

Z nabídky, která je dostupná na webových stránkách www.kulturaspuntik.cz, si zákazník může vybírat vstupenky na různé kulturní a sportovní akce.

U jednotlivých titulů vždy poskytovatel uvádí základní informace – žánr, obsah, termín/termíny konání, čas/časy konání, místo konání, dostupná místa a jejich cena. Tyto informace přebírá poskytovatel z veřejně dostupných zdrojů nebo přímo od pořadatelů a neodpovídá za správnost jejich obsahu.  K ceně vstupenky se připočítává servisní poplatek.

Výše servisního poplatku

  • u vstupenky do 499 Kč je výše servisního poplatku 30 Kč
  • u vstupenky od 500 Kč do 999 Kč je výše servisního poplatku 50 Kč
  • u vstupenky nad 1000 Kč je výše servisního poplatku 80 Kč
  • v případě hromadné objednávky – tzn. 6 a více lístků na jedno představení (jedno datum a jeden čas), se servisní poplatek na každé vstupence snižuje o 10 Kč.

3.Dostupnost vstupenek

U některých akcí poskytovatel uvádí datum, do kdy je možné si vstupenky objednat. Po tomto datu buď vstupenky už poskytovatel vůbec nemá k dispozici nebo nemůže garantovat uvedená místa a slevy.

Pokud toto datum u akce uvedeno není, může poskytovatel zákazníkovi zajistit vstupenky dle jejich aktuální dostupnosti.

Poskytovatel upozorňuje, že některé informace o dostupných místech uvedené v nabídce mohou být v době objednávky už neaktuální, vzhledem k rychle se prodávajícím představením. Pokud  nebudou zákazníkem vybraná a v objednávce uvedená místa již dostupná, je poskytovatel povinen zákazníka o této skutečnosti informovat a seznámit ho s aktuální platnou nabídkou volných míst. Na základě této informace je zákazník oprávněn původní objednávku zrušit zcela nebo ji upravit.

4. Slevy

Slevy pro děti, studenty a seniory poskytují jen někteří pořadatelé a jen na některé akce a představení. Pokud možnost slevy existuje, je tato skutečnost u akce uvedena. V případě, že má zákazník o slevu zájem, musí tento požadavek uvést do objednávky. Dodatečně již slevu uplatnit nelze.

5.Vytvoření objednávky

Objednávkový formulář nalezne zákazník u každé akce.Telefonické objednávky poskytovatel nepřijímá.

Do objednávkového formuláře zákazník vyplňuje : kontaktní  údaje, počet vstupenek, datum představení (je-li představení nabízeno ve více termínech), čas představení (je-li představení ve vybraný den uváděno ve více časech), dětské, studentské a seniorské slevy (pokud jsou poskytovány), v případě koncertů místa na stání/sezení, cenovou kategorii vstupenek.

Objednávat vstupenky  je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Poskytovatel vyřizuje objednávky v co možná nejkratším termínu.

Pokud  nebudou zákazníkem vybraná místa již v době vyřízení objednávky dostupná, bude poskytovatel zákazníka kontaktovat s aktuální nabídkou volných míst a objednávka bude takto upravena nebo zrušena.

6.potvrzení objednávky

Potvrzení objednávky není generováno automaticky. Objednavateli jsou jako potvrzení objednávky zaslány platební podklady k úhradě objednaných vstupenek.

7.Úhrada vstupenek

Objednávka se stává závaznou v okamžiku provedení platby na základě zaslaných platebních podkladů.
Na vstupenky je možné vystavit fakturu pro zaměstnavatele.

8. Distribuce vstupenek

– Zaslání vstupenek v elektronické podobě – je možné pouze u některých představení, což poskytovatel uvádí v nabídce kulturního servisu

– Zaslání doporučenou poštou za příplatek 70 Kč

– Možnost osobního vyzvednutí na výdejním místě. Adresa výdejního místa : Dětský eshop, Okružní 35A, Brno – Lesná

– Možnost osobního odběru v sídle kulturního servisu – pouze po předchozí domluvě. Adresa : Dagmar Žďárková (CK ŠPUNTÍK) , Ježkova 5, Brno – Lesná

9. Zpracování osobních údajů

Zákazník poskytuje své osobní údaje (jméno, telefon, mailová adresa) výhradně k vyřízení objednávky. Poskytovatel se zavazuje k tomu, že tyto údaje neposkytne žádné třetí osobě.

Jméno a mailová adresa zákazníka budou evidovány v databázi zákazníků kulturního servisu. Díky zařazení do databáze, bude zákazník informován o novinkách, které kulturní servis nabízí. Na žádost zákazníka budou jeho kontaktní údaje bezodkladně z databáze odstraněny, pokud tak zákazník neučiní sám, což databáze poskytovatele umožňuje.

10.Dárkové poukazy

Poskytovatel nabízí dárkové poukazy v hodnotě 500, 1000 a 2000 Kč. Poukazy mohou být použity pouze na nákup vstupenek z nabídky kulturního servisu. Na jeden nákup může být použito i více dárkových poukázek. Pokud cena vstupenek přesáhne hodnotu poukázky, lze nákup doplatit v hotovosti. Nominální hodnota musí být vyčerpána celá, eventuální rozdíl propadá. Dárkovou poukázku není možné vyměnit za hotovost. Platnost dárkové poukázky je jeden rok od vystavení, není-li na poukazu uvedeno jinak.

11. Zrušení akce

V případě zrušení nebo změny data představení postupuje poskytovatel vždy v souladu s pravidly pořádající organizace a prodejního systému, přes který jsou vstupenky na akci zajištěny. V případě, že pořadatel umožňuje vrácení vstupenek, bude zákazník informován, kde a jak lze vstupenky vrátit či vyměnit. V případě vrácení vstupenek poskytovatel vrací reálnou cenu vstupenky. Servisní poplatek je nevratný. Vstupenky, které nebyly zakoupeny prostřednictvím kulurního servisu, u jeho poskytovatele vracet nelze.