Obchodní podmínky
Prosíme, ještě než si u nás začnete vstupenky objednávat, přečtěte si pečlivě, jak náš servis funguje. Objednáním vstupenek prostřednictvím našeho kulturního servisu, vyjadřujete souhlas s těmito obchodními podmínkami.

1.Poskytovatel kulturního servisu

Poskytovatelem kulturního servisu ŠPUNTÍK je fyzická osoba Ing. Dagmar Žďárková, bytem Ježkova 5, 638 00 Brno, zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem Úřadu městské části Brno – střed – č.ev. 370200-2128636-00, IČO : 680 94 752.

Sídlo kulturního servisu – Stará 12, 602 00 Brno. Tel. 602317141

2.Nabídka kulturního servisu

Z nabídky, která je dostupná na webových stránkách www.kulturaspuntik.cz, si zákazník může vybírat vstupenky na různé kulturní a sportovní akce.

U jednotlivých titulů vždy poskytovatel uvádí základní informace – žánr, obsah, termín/termíny konání, čas/časy konání, místo konání, dostupná místa a jejich cena. Tyto informace přebírá poskytovatel z veřejně dostupných zdrojů nebo přímo od pořadatelů a neodpovídá za správnost jejich obsahu.  K ceně vstupenky se připočítává servisní poplatek.

Výše servisního poplatku

  • u vstupenky do 499 Kč je výše servisního poplatku 30 Kč
  • u vstupenky od 500 Kč do 999 Kč je výše servisního poplatku 50 Kč
  • u vstupenky nad 1000 Kč je výše servisního poplatku 80 Kč
  • v případě hromadné objednávky – tzn. 6 a více lístků na jedno představení (jedno datum a jeden čas), se servisní poplatek na každé vstupence snižuje o 10 Kč.

3.Dostupnost vstupenek

U některých akcí poskytovatel uvádí datum, do kdy je možné si vstupenky objednat. Po tomto datu buď vstupenky už poskytovatel vůbec nemá k dispozici nebo nemůže garantovat uvedená místa a slevy.

Pokud toto datum u akce uvedeno není, může poskytovatel zákazníkovi zajistit vstupenky dle jejich aktuální dostupnosti.

Poskytovatel upozorňuje, že některé informace o dostupných místech uvedené v nabídce mohou být v době objednávky už neaktuální, vzhledem k rychle se prodávajícím představením. Pokud  nebudou zákazníkem vybraná a v objednávce uvedená místa již dostupná, je poskytovatel povinen zákazníka o této skutečnosti informovat a seznámit ho s aktuální platnou nabídkou volných míst. Na základě této informace je zákazník oprávněn původní objednávku zrušit zcela nebo ji upravit.

4. Slevy

Slevy pro děti, studenty a seniory poskytují jen někteří pořadatelé a jen na některé akce a představení. Pokud možnost slevy existuje, je tato skutečnost u akce uvedena. V případě, že má zákazník o slevu zájem, musí tento požadavek uvést do objednávky. Dodatečně již slevu uplatnit nelze.

5.Vytvoření objednávky

Objednávkový formulář nalezne zákazník u každé akce.Telefonické objednávky poskytovatel nepřijímá.

Do objednávkového formuláře zákazník vyplňuje : kontaktní  údaje, počet vstupenek, datum představení (je-li představení nabízeno ve více termínech), čas představení (je-li představení ve vybraný den uváděno ve více časech), dětské, studentské a seniorské slevy (pokud jsou poskytovány), v případě koncertů místa na stání/sezení, cenovou kategorii vstupenek.

Objednávat vstupenky  je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Poskytovatel vyřizuje objednávky co nejdříve, ale pouze v provozní době předprodeje.

Pokud  nebudou zákazníkem vybraná místa již v době vyřízení objednávky dostupná, bude poskytovatel zákazníka kontaktovat s aktuální nabídkou volných míst a objednávka bude takto upravena nebo zrušena.

6.Závaznost objednávky

Objednávka je platná a závazná v okamžiku, kdy zákazník obdrží od poskytovatele písemné potvrzení o přijetí objednávky. Potvrzení přijetí objednávky není generováno automaticky.

7.Úhrada vstupenek

Úhrada vstupenek probíhá buď v hotovosti při převzetí zakázky v kanceláři kulturního servisu nebo předem převodem na účet na základě poskytovatelem zaslaných platebních podkladů. Na některé akce je požadována pouze platba předem na účet. Na vstupenky je možné také vystavit fakturu. Platbu kartou kulturní servis nepřijímá.

8.Vyzvednutí či odeslání vstupenek

Vstupenky je možné vyzvedávat v kanceláři kulturního servisu v provozní době uvedené na webových stránkách. Některé vstupenky je možné zaslat zákazníkovi po dohodě  mailem formou e-ticketu nebo doporučenou poštou s příplatkem 85 Kč. K zaslání vstupenek dochází vždy až po uhrazení platby na účet poskytovatele.

Jakmile bude poskytovatel mít objednané vstupenky připravené k převzetí nebo zaslání, bude zákazníka písemně (mailem) informovat. V mailu bude uvedena celková cenu vstupenek, provozní doba předprodeje i jeho adresa a datum, do kdy je nutné si vstupenky vyzvednout. Dokud zákazník neobdrží tuto písemnou zprávu, nejsou ještě vstupenky v kanceláři servisu připraveny!

Neuhrazení a neodebrání objednaných vstupenek bude považováno za nedodržení těchto obchodních podmínek.

9. Zpracování osobních údajů

Zákazník poskytuje své osobní údaje (jméno, telefon, mailová adresa) výhradně k vyřízení objednávky. Poskytovatel se zavazuje k tomu, že tyto údaje neposkytne žádné třetí osobě.

Jméno a mailová adresa zákazníka budou evidovány v databázi zákazníků kulturního servisu. Díky zařazení do databáze, bude zákazník informován o novinkách, které kulturní servis nabízí. Na žádost zákazníka budou jeho kontaktní údaje bezodkladně z databáze odstraněny, pokud tak zákazník neučiní sám, což databáze poskytovatele umožňuje.

10.Dárkové poukazy

Poskytovatel nabízí dárkové poukazy v hodnotě 500, 1000 a 2000 Kč. Poukazy mohou být použity pouze na nákup vstupenek z nabídky kulturního servisu. Na jeden nákup může být použito i více dárkových poukázek. Pokud cena vstupenek přesáhne hodnotu poukázky, lze nákup doplatit v hotovosti. Nominální hodnota musí být vyčerpána celá, eventuální rozdíl propadá. Dárkovou poukázku není možné vyměnit za hotovost. Platnost dárkové poukázky je jeden rok od vystavení, není-li na poukazu uvedeno jinak.

11. Zrušení akce

V případě zrušení nebo změny data představení postupuje poskytovatel vždy v souladu s pravidly pořádající organizace. V případě, že pořadatel umožňuje vrácení vstupenek, bude zákazník informován, kde a jak lze vstupenky vrátit či vyměnit. V případě vrácení vstupenek poskytovatel vrací reálnou cenu vstupenky. Servisní poplatek je nevratný. Vstupenky, které nebyly zakoupeny prostřednictvím kulurního servisu, u jeho poskytovatele vracet nelze.